HOÀNG ANH GIA LAI – KITS VLEAGUE

LOGO

HOÀNG ANH GIA LAI 2019 – VLEAGUE – KIT
HOME
AWAY
GK 1
GK 2

HOÀNG ANH GIA LAI 2018 – VLEAGUE – KIT
HOME

link: https://i.imgur.com/N1G9eEH.png


AWAY

link: https://i.imgur.com/mxUO8mS.png

GK 1
GK 2
————————————————-
HOÀNG ANH GIA LAI 17/18 – VLEAGUE – KIT
HOME 1
HOME 2
AWAY 1
AWAY 2
GK HOME
GK AWAY

————————————————————————–
HOÀNG ANH GIA LAI 16/17 – KITS VLEAGUE
KIT 1
KIT 2
KIT 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt hàng trung quốc | Đặt hàng taobao | Đặt hàng 1688 | Đặt hàng tmall | Đặt hàng alibaba | Đặt hàng Quảng Châu | Vận chuyển hàng Trung Quốc | dream league soccer kit | Tóm tắt truyện