KIT TRAINING VIỆT NAM 2019

KIT 1 Link: https://i.imgur.com/lbTqJl9.png KIT 2 Link: https://i.imgur.com/3UcRIWF.png KIT 3 Link: https://i.imgur.com/v9Z2BJp.png

DATA MOD FULL 100 INTER MILAN ( ANDROID)

DATA MOD FULL 100 INTER MILAN ( ANDROID)* UPDATE TEAM INTER MILAN 18-19* FULL 100

FO4 Việt Nam Star – DLS 2019 & FTS

LOGO link: (Đang cập nhật….) KIT 1 link: https://i.imgur.com/p0L5rCo.png KIT 2 link: https://i.imgur.com/a67zRCr.png

Nam Định FC 18/19 – DLS 2019 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/jvnlcJa.png HOME link: https://i.imgur.com/FDRKvE7.png AWAY link: https://i.imgur.com/AspTr81.png GK 1 link: https://i.imgur.com/Pvh2aen.png GK 2 link: https://i.imgur.com/Ykaela2.png

FAP TV – DLS 2018 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/8ufoDdn.png FAP TV 18/19 – DLS 2018 & FTS KIT 1 link: https://i.imgur.com/zBHcDzb.png KIT 2

GETAFE – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/kQ5I038.png HOME link: https://i.imgur.com/xFD69vV.png AWAY link: https://i.imgur.com/fbDb1iA.png THIRD link: https://i.imgur.com/jjOAvWx.png

DATA MOD FULL 100 JUVENTUS ( ANDROID)

DATA MOD FULL 100 JUVENTUS ( ANDROID)* UPDATE TEAM JUVENTUS 2018* FULL 100 ALL* HACK

IRAN – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/ltkViKb.png HOME link: https://i.imgur.com/Pctyutu.png AWAY link: https://i.imgur.com/SK840NV.png GK HOME link: https://i.imgur.com/EZZnvYT.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/KXnORpp.png

AUSTRALIA – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/l70tvl1.png HOME link: https://i.imgur.com/44tgSAz.png AWAY link: https://i.imgur.com/vGF0Gh1.png GK HOME link: https://i.imgur.com/9JNJvw9.png

DATA MOD FULL 100 URUGUAY ( ANDROID)

DATA MOD FULL 100 URUGUAY ( ANDROID)* CẬP NHẬT CẦU URUGUAY Ở WC2018* FULL 100

Mitsubishi Xpander Đinh Vị GPS giam sat hanh trinh camera nghị định 10 Vận chuyển Trung Việt