KIT TRAINING VIỆT NAM 2019

KIT 1 Link: https://i.imgur.com/lbTqJl9.png KIT 2 Link: https://i.imgur.com/3UcRIWF.png KIT 3 Link: https://i.imgur.com/v9Z2BJp.png

Nam Định FC 18/19 – DLS 2019 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/jvnlcJa.png HOME link: https://i.imgur.com/FDRKvE7.png AWAY link: https://i.imgur.com/AspTr81.png GK 1 link: https://i.imgur.com/Pvh2aen.png GK 2 link: https://i.imgur.com/Ykaela2.png

CLB TP.HCM – KIT VLEAGUE

CLB TP.HCM 2017/2018 – KIT VLEAGUE LOGOlink: http://i.imgur.com/5Z8TdTb.png HOME link: http://i.imgur.com/iYNqwow.png AWAY link: http://i.imgur.com/pND1QSk.png GK (HOME + AWAY) link: http://i.imgur.com/2P7wm2p.png

FLC THANH HÓA – KITS VLEAGUE

LOGO link: http://i.imgur.com/2knAhPF.png FLC THANH HÓA 2017/2018 – DLS & FTS HOME 1 link: http://i.imgur.com/5ulggHA.png HOME 2

BECAMEX BÌNH DƯƠNG – KITS VLEAGUE

LOGO link: http://i.imgur.com/2i9N3Me.png BECAMEX BÌNH DƯƠNG 2019 HOME link: https://i.imgur.com/lhx2Tl5.png AWAY link: https://i.imgur.com/VAEs3V3.png THIRD KIT link: https://i.imgur.com/I9ml3yH.png GK 1

HÀ NỘI FC – KITS VLEAGUE

LOGO link: https://i.imgur.com/zVyLaZO.png HÀ NỘI FC 2019 – DLS 2019 & FTS HOMElink: https://i.imgur.com/IQtbigk.png AWAYlink: https://i.imgur.com/BCRVNPb.png THIRD KITlink: https://i.imgur.com/FTxGolD.png

HẢI PHÒNG – KITS VLEAGUE

LOGO link: http://i.imgur.com/WF9YHOm.png HẢI PHÒNG 17/18 – KITS VLEAGUE HOME link: http://i.imgur.com/Tg0tS74.png AWAY (Chưa có thông tin)

HOÀNG ANH GIA LAI – KITS VLEAGUE

LOGO link: http://i.imgur.com/XgdCTC5.png HOÀNG ANH GIA LAI 2019 – VLEAGUE – KIT HOME link: https://i.imgur.com/F85SvUy.png AWAY link: https://i.imgur.com/uqGoQLR.png

LONG AN – KITS VLEAGUE

LOGO link: http://i.imgur.com/rIOG4cE.png LONG AN 2017/2018- KITS VLEAGUE HOME link: http://i.imgur.com/wIZxXvV.png AWAY link: http://i.imgur.com/bHbKXTp.png GK HOME link: http://i.imgur.com/VIemmi7.png GK

QNK QUẢNG NAM – KITS VLEAGUE

LOGO link: http://i.imgur.com/HR18FSW.png HOME link: http://i.imgur.com/ZkfPstd.png AWAY link: http://i.imgur.com/8Bc1Y7R.png GK HOME link: http://i.imgur.com/agAYcwg.png

Mitsubishi Xpander Đinh Vị GPS giam sat hanh trinh camera nghị định 10 Vận chuyển Trung Việt