GETAFE – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/kQ5I038.png HOME link: https://i.imgur.com/xFD69vV.png AWAY link: https://i.imgur.com/fbDb1iA.png THIRD link: https://i.imgur.com/jjOAvWx.png

ATHLETIC BILBAO – DLS 2016 & FTS

ATHLETIC BILBAO 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/97GZOnm.png HOME link: http://i.imgur.com/7dwBYzm.png AWAY link: http://i.imgur.com/pPkpOT0.png GK

REAL SOCIEDAD 2016 – DLS 2016 & FTS

REAL SOCIEDAD 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/pqCJVBV.png HOME link: http://i.imgur.com/fs53Aar.png AWAY link: http://i.imgur.com/A9BP6Kc.png GK

VILLARREAL – DLS 2016 & FTS

VILLARREAL 16/17 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/ok3sMR4.png HOME link: http://i.imgur.com/8L0KmRn.png AWAY link: http://i.imgur.com/ZaFqF1O.png THIRD KIT

BARCELONA – DLS 2016 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/GxpJIBH.png BARCELONA 18/19 – DLS 2018 & FTS HOMElink: https://i.imgur.com/8GIAPxb.png AWAYlink: https://i.imgur.com/Dw67IFv.png GK HOMElink: https://i.imgur.com/OztnM1K.png GK AWAYlink: https://i.imgur.com/g57c5aE.png

ATLETICO MADRID – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/nhRD3J3.png ATLETICO MADRID 17/18 – DLS 2018 & FTS HOME 1 link: https://i.imgur.com/TranKZw.png HOME 2

REAL MADRID – DLS 2018 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/vsnMeOX.png REAL MADRID 18/19- DLS & FTS HOME link: https://i.imgur.com/som4M2j.png AWAY link: https://i.imgur.com/QSkxd9o.png THIRD link: https://i.imgur.com/YU6paHk.png GK

Mitsubishi Xpander Đinh Vị GPS giam sat hanh trinh camera nghị định 10 Vận chuyển Trung Việt