SEATTLE SOUNDERS FC – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/xgn6whZ.png HOME link: https://i.imgur.com/bmsrjX9.png AWAY link: https://i.imgur.com/2JqHfxI.png GK HOME link: https://i.imgur.com/pUh0Y5d.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/iUpRKch.png

LOS ANGELES FC – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/NcxJevg.png HOME link: https://i.imgur.com/nq1cBfe.png AWAY link: https://i.imgur.com/fhFJI40.png GK HOME link: https://i.imgur.com/e685BCJ.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/jT27V64.png

NEW ENGLAND REVOLUTION – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/WiyGkLs.png HOME link: https://i.imgur.com/dQUzhkP.png AWAY link: https://i.imgur.com/LNASjzi.png GK HOME link: https://i.imgur.com/cavbs4L.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/cqC78NI.png

GALATASARAY – DLS 16/17 & FTS

GALATASARAY 2017/2018 – DLS 16/17 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/JSSr38T.png HOME 1 link: http://i.imgur.com/saE5EfQ.png HOME 2 link: http://i.imgur.com/8l9nrby.png

SHANGHAI SHENHUA FC – Chinese Super League – DLS 16/17 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/lrDBkEV.png HOME link: http://i.imgur.com/WhyRvXW.png AWAY link: http://i.imgur.com/It2t9J6.png GK HOME link: http://i.imgur.com/r4fLxvX.png GK AWAY link: http://i.imgur.com/y9EHRRZ.png

SUWON SAMSUNG BLUEWINGS – K.LEAGUE KIT 2017-2018 – DLS & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/jbAsymd.png HOME link: http://i.imgur.com/rqFbBme.png AWAY link: http://i.imgur.com/q9u8WOU.png GK HOME link: http://i.imgur.com/D9hAdue.png GK AWAY link: http://i.imgur.com/xkFcKgl.png

KASHIMA ANTLERS – DLS 2016 & FTS

KASHIMA ANTLERS 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/akVySvA.png HOME link: http://i.imgur.com/2V6lfhe.png AWAY link: http://i.imgur.com/4X8EXC8.png GK

NEW YORK CITY FC – DLS 2016 & FTS

NEW YORK CITY FC 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/4LKoSkQ.png HOME link: http://i.imgur.com/5S7SBAt.png AWAY

CHAPECOENSE FC – DLS 2016 & FTS

CHAPECOENSE FC 2016/2017- DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/9Clogcw.png HOME link: http://i.imgur.com/PrN1wuk.png AWAY 1 link: http://i.imgur.com/4ujVSJm.png AWAY

GANGWON FC – DLS 2016 & FTS

GANGWON FC 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/TKaAqdY.png HOME link: http://i.imgur.com/m4CovAz.png AWAY link: http://i.imgur.com/dSbxmI4.png THIRD

Mitsubishi Xpander Đinh Vị GPS giam sat hanh trinh camera nghị định 10 Vận chuyển Trung Việt