DATA MOD FULL 100 TEAM LOSTED ( ANDROID)


DATA MOD FULL 100 TEAM LOSTED ( ANDROID) 
* TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC CẦU THỦ ĐÃ MẤT KHI GAME UPDATE LÊN BẢN 3.07 + 1 SỐ CẦU THỦ CÓ CHIỀU CAO TỐT TRONG GAME
* FULL 100 ALL

____ SHARE NHỚ GHI RÕ NGUỒN _____
CHÚ Ý : TẢI VỀ ĐỔI TÊN THÀNH PROFILE.DAT RỒI CHÉP VÀO ANDROID/DATA/COM.FRSTTOUCHGAMES.DLS3/FILES

Mitsubishi Xpander