DATA MOD FULL 100 TEAM HIGHEST OF GAME

DATA MOD FULL 100 TEAM HIGHEST OF GAME ( ANDROID) 
* TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC CẦU THỦ CAO NHẤT CỦA GAME
* FULL 100 ALL
* HACK NÂNG CẤP KHÔNG GIỚI HẠN
* HACK UNLOCK SHOP

____ SHARE NHỚ GHI RÕ NGUỒN _____
CHÚ Ý : TẢI VỀ ĐỔI TÊN THÀNH PROFILE.DAT RỒI CHÉP VÀO ANDROID/DATA/COM.FRSTTOUCHGAMES.DLS3/FILES

LINK CHƯA FULL CHỈ SỐ GK
LINK ĐÃ FULL CHỈ SỐ GK
Mitsubishi Xpander