AS ROMA 2016/2017 – DLS 2016 & FTS

LOGO 1
LOGO 2
fcecM3o.png
HOME 1
aiGtcAb.png
HOME 2
YeUQw1f.png
KIT 3
hB3FqFY.png
KIT 4
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2jJ
AWAY 1
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4NY
AWAY 2
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F76s
AWAY 3
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FGr4
AWAY 4
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRwj
GK HOME
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcSs
GK AWAY
proxy?url=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fyvr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt hàng trung quốc | Đặt hàng taobao | Đặt hàng 1688 | Đặt hàng tmall | Đặt hàng alibaba | Đặt hàng Quảng Châu | Vận chuyển hàng Trung Quốc | dream league soccer kit | Tóm tắt truyện