FRANKFURT FC – DLS 2016 & FTS

FRANKFURT FC 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/TsAQWse.png HOME link: http://i.imgur.com/JwUKAbl.png AWAY link: http://i.imgur.com/zY1ygHc.png THIRD

WERDER BREMEN – DLS 2016 & FTS

WERDER BREMEN 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/tm9mZQ1.png HOME link: http://i.imgur.com/NXCEf3M.png AWAY link: http://i.imgur.com/nu9N239.png GK

BAYER LEVERKUSEN – DLS 2016 & FTS

BAYER LEVERKUSEN 16/17 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/KfD0cLn.png HOME link: http://i.imgur.com/YXh7SrR.png AWAY link: http://i.imgur.com/Ej6X9EN.png THIRD

SV DARMSTADT 98 – DLS 2016 & FTS

SV DARMSTADT 98 (2016/2017) – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/5QoxYLR.png HOME link: http://i.imgur.com/RFPXpQn.png AWAY 1

SCHALKE 04 – DLS 2016 & FTS

SCHALKE 04 16/17 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/MLcExEs.png HOME 1 link: http://i.imgur.com/MsxC1UY.png HOME 2

RB LEIPZIG FC – DLS 2018 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/EMIwfs8.png RB LEIPZIG FC 17/18- DLS 2018 & FTS HOME link: https://i.imgur.com/qe8M3I1.png HOME 2 link: https://i.imgur.com/qTua7Vf.png

AUGSBURG – DLS 2016 & FTS

AUGSBURG 16/17 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/lTIXe3F.png HOME link: http://i.imgur.com/8MGE63T.png AWAY link: http://i.imgur.com/VNPvEpu.png THIRD KIT

WOLFSBURG – DLS 2016 & FTS

WOLFSBURG 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/qF5Lxbi.png HOME 1 link: http://i.imgur.com/3mBskxZ.png HOME 2 link: http://i.imgur.com/iMpH9YB.png

FC BAYERN MUNICH – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/JgFk8Om.png FC BAYERN MUNICH 18/19 – DLS 2018 & FTS HOMElink: https://i.imgur.com/KszMacK.png AWAYlink: https://i.imgur.com/C0XMvka.png THIRD link: https://i.imgur.com/4xzKfgU.png

DORTMUND – DLS & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/7yB1cVx.png DORTMUND LOGO COVER link: http://i.imgur.com/UtGV6Um.png DORTMUND 2017/2018 – DLS 16/17 & FTS HOME link: http://i.imgur.com/eu4G9TK.png

Mitsubishi Xpander Đinh Vị GPS giam sat hanh trinh camera nghị định 10 Vận chuyển Trung Việt