(Mẫu kit được làm theo member chia sẻ ảnh. Các bạn thấy ai cần thì share giúp ad nha “Share link này của web ko được share link từng kit riêng nhé)
KIT 1
http://i.imgur.com/SYbxbgQ.png
KIT 2
KIT 3